Downloads

Filter by
File Name Link
KSSR-mathematics-6-practice-revision.rar Download
Read More

 KSSR Mathematics Unit Revision Practice Year 6

Subject : Mathematics
Year : 6       Semester : 1&2

Suitable Model : U28M/U16M
This resource should place at : 小学

Description : 
Contain KSSR Mathematics Year 6 unit practice.

KSSR-小学-华文-UPSR模拟试卷Ⅱ_试卷.sjc Download
Read More

 KSSR Chinese UPSR Module Paper 

Subject : Chinese
Year : 1-6       Semester : 1&2

Suitable Model : U28M/U16M
This resource should place at : 小学

Description : 
Contain KSSR & KBAT Chinese Year 1-6 UPSR Module Paper Ⅱ.

CEFR-ResourceBookEN-Xueba-Y1.rar Download
Read More

 Xueba CEFR English Vocabulary Year 1

Subject : English
Year : 

Suitable Model : U28M/U16M
This resource should place at : 小学

Description : 
Including all new and difficult words introduced in each unit of the latest textbooks. This vocabulary handbook provides Chinese and Malay equivalents of the words to help pupils understand their meanings. At the same time, pupils learn root words, tense, synonyms and antonyms of the words. Example sentences and thesaurus are also included.

Year 1 Title:
Friends
Unit 1 At School
Unit 2 Lets Play!
Revision 1
Unit 3 Pet Show
Unit 4 Lunchtime
Revision 2

 

Tips : To unzip the rar file, please download Unrar APP from : Windows Version | Android Version

KSSR-小学-英语-UPSR模拟试卷Ⅱ_试卷.sje Download
Read More

 KSSR English UPSR Module Paper 

Subject : English
Year : 1-6       Semester : 1&2

Suitable Model : U28M/U16M
This resource should place at : 小学

Description : 
Contain KSSR & KBAT English Year 1-6 UPSR Module Paper Ⅱ.

KSSR-小学-数学-UPSR模拟试卷Ⅰ_试卷.sjm Download
Read More

 KSSR Mathematics UPSR Module Paper 

Subject : Mathematics
Year : 1-6       Semester : 1&2

Suitable Model : U28M/U16M
This resource should place at : 小学

Description : 
Contain KSSR & KBAT Mathematics Year 1-6 UPSR Module Paper Ⅰ.

KSSR-小学-华文-6年级-UPSR模拟试卷-KBAT_试卷.sjc Download
Read More

 KSSR Chinese UPSR Module Paper Year 6

Subject : Chinese
Year : 6       Semester : 1&2

Suitable Model : U28M/U16M
This resource should place at : 小学

Description : 
Contain KSSR & KBAT Chinese Year 6 UPSR Module Paper.

KSSRS-mathematics-2-practice.rar Download
Read More

 KSSR (Semakan 2017) Mathematics Unit Practice Year 2

Subject : Mathematics
Year : 2       Semester : 1&2

Suitable Model : U28M/U16M
This resource should place at : 小学

Description : 
Contain KSSR (Semakan 2017) Mathematics Year 2 unit practice.

KSSRS-ResourceBookMA-Xueba-3A.rar Download
Read More

 Xueba KSSR (Semakan 2017) Malay Vocabulary Year 3 (Part A)

Subject : Bahasa Malaysia
Year : 3       Semester : 1

Suitable Model : U28M/U16M
This resource should place at : 小学

Description : 
Xueba Buku Sumber Bahasa Malaysia SJKC Tahap 1 merupakan bahan serba lengkap yang disusun berdasarkan perbendaharaan kata setiap unit dalam buku teks. Buku ini dapat membantu murid-murid memahami erti perbendaharaan kata baharu dalam dwibahasa (BC/BI) di samping mempelajari kata terbitan, kata majmuk, sinonim, antonim dan kata banyak makna. Setiap perbendaharaan kata juga ditandakan sebutan untuk membimbing murid-murid menyebut perkataan berkenaan dengan betul.

Semester 1 Title:
Unit 1 Keluarga Tersayang
Unit 2 Hubungan Erat
Unit 3 Keluarga Prihatin
Unit 4 Amalan Pemakanan Sihat
Unit 5 Utamakan Kebersihan
Unit 6 Sihat dan Cergas
Ulang Kaji 1
Unit 7 Fikirkan Keselamatan
Unit 8 Pastikan Murid Selamat
Unit 9 Berhemah di Jalan Raya
Unit 10 Rakan Karib
Unit 11 Hidup Bermasyarakat
Unit 12 Kejayaan Milik Kita
Ulang Kaji 2

 

Tips : To unzip the rar file, please download Unrar APP from : Windows Version | Android Version

KSSRS-ResourceBookCH-Xueba-3A.rar Download
Read More

 Xueba KSSR (Semakan 2017) Chinese Vocabulary Year 3 (Part A)

Subject : 华文
Year : 3
Semester : 1

Suitable Model : U28M/U16M
This resource should place at : 小学

Description : 
《学霸华文词汇大全&参考资料》根据新版华文课本编写,充足的资料方便学生学习并掌握各年级的字汇。《学霸华文词汇大全&参考资料》—让学生轻轻松松学习华文!
提供:
1. 汉语拼音 2. 笔画 3. 规范部首 4. 构词 5. 释义 6. 例句
附加资料:
1. 同义词 2. 反义词 3. 多音多义字 4. 形似字 5. 同音字 6. 趣味语文

Semester 1 Title:
单元1 通往未来的路
单元2 巧妙的道歉
单元3 小动物的智慧
单元4 温暖的亲情
单元5 飞跃的想象
复习(一)
单元6 脑筋转一转
单元7 自得其乐
单元8 科技改变世界
单元9 创造历史的人
单元10 美丽的传说
复习(二)

 

Tips : To unzip the rar file, please download Unrar APP from : Windows Version | Android Version

KSSRS-ResourceBookCH-Xueba-1A.rar Download
Read More

 Xueba KSSR (Semakan 2017) Chinese Vocabulary Year 1 (Part A)

Subject : 华文
Year : 
Semester : 1

Suitable Model : U28M/U16M
This resource should place at : 小学

Description : 
《学霸华文词汇大全&参考资料》根据新版华文课本编写,充足的资料方便学生学习并掌握各年级的字汇。《学霸华文词汇大全&参考资料》—让学生轻轻松松学习华文!
提供:
1. 汉语拼音 2. 笔画 3. 规范部首 4. 构词 5. 释义 6. 例句
附加资料:
1. 同义词 2. 反义词 3. 多音多义字 4. 形似字 5. 同音字 6. 趣味语文

Semester 1 Title:
单元1 新的开始
单元2 走进教室
单元3 我爱我的家
单元4 当我们同在一起
单元5 亲近大自然
单元6 数一数,比一比
复习(一)
单元7 动物乐园
单元8 植物真有趣
单元9 心爱的东西
单元10 欢乐时光
单元11 我做得到
复习(二)

 

Tips : To unzip the rar file, please download Unrar APP from : Windows Version | Android Version

CEFR-ResourceBookEN-Xueba-3A.rar Download
Read More

 Xueba CEFR English Vocabulary Year 3 (Part A)

Subject : English
Year : 
Semester : 1

Suitable Model : U28M/U16M
This resource should place at : 小学

Description : 
Including all new and difficult words introduced in each unit of the latest textbooks. This vocabulary handbook provides Chinese and Malay equivalents of the words to help pupils understand their meanings. At the same time, pupils learn root words, tense, synonyms and antonyms of the words. Example sentences and thesaurus are also included.

Semester 1 Title:
Module 1 Welcome!
Module 2 Every Day
Module 3 Right Now
Module 4 Year In, Year Out
Module 5 My New House
Revision


Tips : To unzip the rar file, please download Unrar APP from : Windows Version | Android Version

KSSR-小学-国语-UPSR模拟试卷Ⅱ_试卷.sjl Download
Read More

 KSSR Malay UPSR Module Paper 

Subject : Malay
Year : 1-6       Semester : 1&2

Suitable Model : U28M/U16M
This resource should place at : 小学

Description : 
Contain KSSR & KBAT Malay Year 1-6 UPSR Module Paper Ⅱ.

Multiplication Table.rar Download
Read More

Mathematics Multiplication Tables - from 1 to 12

Subject : Mathematics

Suitable Model : U28M/U16M
This resource should place at : 小学

Description : 
Contain mathematics multiplication tables from 1 to 12.

CEFR-ResourceBookEN-Xueba-4A.rar Download
Read More

 Xueba CEFR English Vocabulary Year 4 (Part A)

Subject : English
Year : 4
Semester : 1

Suitable Model : U28M/U16M
This resource should place at : 小学

Description : 
Including all new and difficult words introduced in each unit of the latest textbooks. This vocabulary handbook provides Chinese and Malay equivalents of the words to help pupils understand their meanings. At the same time, pupils learn root words, tense, synonyms and antonyms of the words. Example sentences and thesaurus are also included.

Semester 1 Title:
Module 1 Where Are You From?
Module 2 My Week
Module 3 In The Past
Module 4 Celebrations
Module 5 Eating Right
Revision

 

Tips : To unzip the rar file, please download Unrar APP from : Windows Version | Android Version

KSSRS-ResourceBookMA-Xueba-3B.rar Download
Read More

 Xueba KSSR (Semakan 2017) Malay Vocabulary Year 3 (Part B)

Subject : Bahasa Malaysia
Year : 3       Semester : 2

Suitable Model : U28M/U16M
This resource should place at : 小学

Description : 
Xueba Buku Sumber Bahasa Malaysia SJKC Tahap 1 merupakan bahan serba lengkap yang disusun berdasarkan perbendaharaan kata setiap unit dalam buku teks. Buku ini dapat membantu murid-murid memahami erti perbendaharaan kata baharu dalam dwibahasa (BC/BI) di samping mempelajari kata terbitan, kata majmuk, sinonim, antonim dan kata banyak makna. Setiap perbendaharaan kata juga ditandakan sebutan untuk membimbing murid-murid menyebut perkataan berkenaan dengan betul.

Semester 2 Title:
Unit 13 Raikan Tetamu
Unit 14 Kesenian Bangsa
Unit 15 Pelihara Warisan
Unit 16 Berbudi kepada Alam
Unit 17 Indah dan Damai
Unit 18 Sejahterakan Bumi
Ulang Kaji 1
Unit 19 Faedah Bertani
Unit 20 Haiwan yang Berfaedah
Unit 21 Sumber Rezeki
Unit 22 Anak yang Taat
Unit 23 Murid yang Baik
Unit 24 Tanggungjawab Kita
Ulang Kaji 2

 

Tips : To unzip the rar file, please download Unrar APP from : Windows Version | Android Version

KSSRS-ExamPaperMA-Y1S3P2.rar Download
Read More

 KSSR (Semakan 2017) Malay Exam Paper Year 1 Semester 3 Paper 2

Subject : Malay
Year : 1       Semester : 3

Suitable Model : U28M/U16M
This resource should place at : 小学

Description : 
Contain KSSR (Semakan 2017) Malay Year 1 exam paper.

KSSRS-ExamPaperMA-Y1S3P1.rar Download
Read More

 KSSR (Semakan 2017) Malay Exam Paper Year 1 Semester 3 Paper 1

Subject : Malay
Year : 1       Semester : 3

Suitable Model : U28M/U16M
This resource should place at : 小学

Description : 
Contain KSSR (Semakan 2017) Malay Year 1 exam paper.

KSSRS-ExamPaperMA-Y1S2P2.rar Download
Read More

 KSSR (Semakan 2017) Malay Exam Paper Year 1 Semester 2 Paper 2

Subject : Malay
Year : 1       Semester : 2

Suitable Model : U28M/U16M
This resource should place at : 小学

Description : 
Contain KSSR (Semakan 2017) Malay Year 1 exam paper.

KSSRS-ExamPaperMA-Y1S2P1.rar Download
Read More

 KSSR (Semakan 2017) Malay Exam Paper Year 1 Semester 2 Paper 1

Subject : Malay
Year : 1       Semester : 2

Suitable Model : U28M/U16M
This resource should place at : 小学

Description : 
Contain KSSR (Semakan 2017) Malay Year 1 exam paper.

KSSRS-science-4-practice.rar Download
Read More

 KSSR (Semakan 2017) Science Unit Practice Year 4

Subject : Science
Year : 4       Semester : 1&2

Suitable Model : U28M/U16M
This resource should place at : 小学

Description : 
Contain KSSR (Semakan 2017) Science Year 4 unit practice.

KSSRS-moral-2-practice.rar Download
Read More